TIN CẢNH BÁO – Quy định của Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia số 14 năm 2021 về Thực hiện Tiêu chuẩn Hiệu suất Năng lượng Tối thiểu (SKEM) đối với việc sử dụng năng lượng của các hộ gia đình

14.01.2022

Quy định của Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia số 14 năm 2021 về Thực hiện Tiêu chuẩn Hiệu suất Năng lượng Tối thiểu (SKEM) đối với việc sử dụng năng lượng của các hộ gia đình

Ngày 3/11/2021, Indonesia đã thông báo cho các nước thành viên WTO về Quy định của Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản số 14 năm 2021 và Tổng cục Năng lượng mới, Tái tạo và Tiết kiệm Năng lượng của Indonesia về việc thực thi tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với việc tiêu thụ năng lượng của các hộ gia đình. Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu (SKEM) là một thông số kỹ thuật đưa ra các yêu cầu cụ thể về hiệu suất năng lượng tối thiểu trong một số điều kiện nhất định nhằm hạn chế mức tiêu thụ năng lượng tối đa (pf) được cho phép đối với sản phẩm tiêu thụ năng lượng gia dụng được sử dụng trong các hộ gia đình.

Theo đó, các nhà sản xuất trong nước và nhập khẩu đều phải trình dự thảo về tiêu chuẩn SKEM đối với các sản phẩm gia dụng tiêu thụ năng lượng được tiêu thụ tại thị trường Indonesia. Việc thực hiện tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu (SKEM) được chứng minh bằng cách ghi nhãn SKEM hoặc nhãn Tiết kiệm năng lượng. Nhãn Tiết kiệm năng lượng là nhãn cung cấp thông tin cho biết các sản phẩm và thiết bị tiêu thụ năng lượng đã đáp ứng các yêu cầu nhất định về tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng.

Để thực hiện việc ghi nhãn SKEM hoặc nhãn Tiết kiệm năng lượng lên sản phẩm, các nhà sản xuất và nhập khẩu trong nước phải có Giấy chứng nhận tiết kiệm năng lượng do Tổ chức chứng nhận Sản phẩm công nhận hoặc được cấp thông qua Chứng nhận Tiết kiệm Năng lượng. Chứng chỉ chứng nhận tiết kiệm năng lượng có giá trị trong vòng bốn năm và có thể được gia hạn.

Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực là vào ngày 22/6/2021. Thời hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia đóng góp ý kiến là 60 ngày kể từ ngày có thông báo, tức ngày 2/1/2022.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/IDN/21_6972_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/IDN/135

Nguồn: www.tbt.gov.vn

CÁC THÔNG TIN KHÁC