Tin cảnh báo Tuần 1 tháng 4 năm 2020

09.04.2020

Tin cảnh báo Tuần 1 tháng 4 năm 2020

/media/uploaded/1/2020/12/26/wto-new.jpg

Thời gian: Tuần 1 tháng 4 năm 2020

Tin cảnh báo Tuần 1 tháng 4 năm 2020

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 1 tháng 4 năm 2020

VP TBT-BGTVT

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Phương tiện xe cơ giới NHẬT BẢN G/TBT/N/JPN/659 G/TBT/N/JPN/659
2 Phanh thủy lực của phương tiện xe cơ giới ISRAEL G/TBT/N/ISR/1115 G/TBT/N/ISR/1115
3 Thiết bị trông giữ trẻ em dành cho phương tiện xe cơ giới ISRAEL G/TBT/N/ISR/1116 G/TBT/N/ISR/1116
4 Mũ bảo hiểm dành cho người đi xe đạp ISRAEL G/TBT/N/ISR/1117 G/TBT/N/ISR/1117

Thanh Hà

CÁC THÔNG TIN KHÁC

VĂN PHÒNG TBT CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2022

Địa chỉ: số 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37683193

Email: hadt@vinamarine.gov.vn

icon Liên hệ