Tin cảnh báo Tuần 1 tháng 8 năm 2020

09.08.2020

Tin cảnh báo Tuần 1 tháng 8 năm 2020

/media/uploaded/1/2020/12/26/wto-new.jpg

Thời gian: Tuần 1 tháng 8 năm 2020

Tin cảnh báo Tuần 1 tháng 8 năm 2020

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 1 tháng 8 năm 2020

VP TBT-BGTVT

Các bài đã đăng:

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Cải tiến lắp đặt hệ thống khí tự nhiên trên phương tiện xe cơ giới BRAZIL G/TBT/N/BRA/1053 G/TBT/N/BRA/1053

 

Thanh Hà

CÁC THÔNG TIN KHÁC

VĂN PHÒNG TBT CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2022

Địa chỉ: số 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37683193

Email: hadt@vinamarine.gov.vn

icon Liên hệ